7 jul 2022

Jac Camp ruim 50 jaar lid

Onlangs hebben onze voorzitter en secretaris een bezoek gebracht aan ons lid Jac Camp.

Jac was op 1 mei 2021 maar liefst 50 jaar lid van onze vereniging. In verband met corona is hier eerst een jaar na dato aandacht aan besteed en heeft Jac de bekende speld en oorkonde thuis in Altweertheide, in het bijzijn van echtgenote Mia, in ontvangst mogen nemen.

De verdiensten van Jac zijn legio: bestuurslid van 1 september 1973  tot 20 februari 1989, penningmeester van 1 september 1974 tot 20 februari 1989, lid van de Stichting Phanfluit (voorheen HSV Phantoms en COVS Weert e.o.) van 1 maart 1983 tot 1 maart 1986 en Penningmeester van de Stichting Phanfluit van 1 maart 1986 tot 1 maart 1989.

Namens bestuur een leden: Van Harte Gefeliciteerd met dit jubileum en hartelijk dank voor alle verdiensten voor onze vereniging.