4. mei, 2022

Ook John Janssen is geridderd

Beste leden,

Gisteren vernamen we tijdens onze ALV dat niet alleen Peter Berben dit jaar tot ridder is geslagen, maar ook ons zeer gewaardeerde lid John Janssen.
Ook John heeft alle versierselen die tot de titel Ridder in de Orde van Oranje Nassau in ontvangst mogen nemen. John, van harte gefeliciteerd namens alle leden van de COVS Weert e.o.

Op bijgaande foto zien we de twee gedecoreerden: John links, Peter rechts.