29. apr, 2022

Agenda Algemene Jaarlijkse Ledenvergadering

Algemene Jaarlijkse Leden Vergadering

Op dinsdag 3 mei a.s. zal om 20.00 uur de Algemene Jaarlijkse Leden Vergadering worden gehouden. 
Attentie: de training zal daarom om 18.45 uur starten (einde om 19.45 uur).

Agenda AJLV:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen JALV 12 oktober 2021 en de extra ledenvergadering 9 november 2021,
 3. Jaarverslag 2021,
 4. In- en uitgaande post,
 5. Financieel jaarverslag 2021 en vaststelling begroting 2022,
 6. Verslag kascontrolecommissie,
 7. Aanvulling, verkiezing en benoeming kascontrolecommissie,
 8. Vaststelling contributie 2022,
 9. Bestuursbeleid en bestuursmededelingen,
 10. Bestuursverkiezingen
 11. Verkiezing aanvullende commissies,
 12. Rondvraag en Sluiting.