7. dec, 2021

Positie SR bij hoekschop gewijzigd

Beste COVS-leden,

De vorige week hebben alle Docenten Arbitrage via Dugout het navolgende bericht van Seán Mallon (Opleidingsontwikkelaar Academie Zeist) ontvangen:

Op dit moment is veel onduidelijkheid over het advies ten aanzien van positiekeuzes door de SR's. Met name rondom de hoekschop blijken er uiteenlopende beelden te bestaan. 

In het spelregelboek, in het onderdeel "Praktische richtlijnen voor wedstrijdofficials" wordt hier (kort) aandacht aan besteed. Hierin zie je de SR, duidelijk omcirkeld, op de rand strafschopgebied staan. Dit is de geldende advies positie voor een SR. 

Let wel: er zijn uiteraard situaties waar de SR van deze positie wil en kan afwijken. De overweging zal altijd zijn "Vanuit welke positie heb ik het beste zicht?"

Het is nu, na eindeloze discussies, eindelijk voor alle docenten duidelijk welke richtlijn er gevolgd dient te worden met betrekking tot de basis-positie van de scheidsrechter bij de hoekschop in wedstrijden waarin gewerkt wordt met club-assistenten.

Voorop staat je die positie moet innemen waarbij je optimaal kunt waarnemen; maar de basis positie is dus niet langer de doellijn, maar in de buurt van de punt 16.

Bij de KNVB is nagevraagd wanneer de overige betrokken (rapporteurs, begeleiders, coaches en actieve scheidsrechters die geen van deze functies bekleden) geïnformeerd gaan worden.
Het antwoord hierop is dat er geen aparte mail naar alle betrokkenen gestuurd gaat worden, maar dat deze instructie bij gelegenheid van een eerstvolgende nieuwsbrief onder ieders aandacht gebracht zal worden.

Weet dus dat nog niet alle rapporteurs, begeleiders, coaches en actieve scheidsrechters hiervan op de hoogte zijn.