1. sep, 2021

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 12 oktober

De al diverse keren uitgestelde jaarvergadering (algemene ledenvergadering)  zal worden gehouden op dinsdag 12 oktober, aansluitend aan de training, om circa 20.45 uur.

De uitnodiging, de agenda en het in een eerder stadium verstuurde Jaarverslag en de notulen van de laatst gehouden jaarvergadering zal de secretaris ons tijdig doen toekomen.

Een van de te bespreken punten zal een update van onze statuten (inclusief huishoudelijk reglement) zijn. In het kader van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen zal e.e.a. dienen te passeren bij de notaris.  De huidige statuten en huishoudelijk reglement zijn gedateerd, niet meer van deze tijd en voldoen niet meer aan de gestelde eisen.