16. jul, 2021

Hapjes-tour gaat niet door

Beste leden,

Na ampel bestuursberaad  is besloten de geplande Hapjes-tour op zondag de 25e juli te cancelen en te verschuiven naar een later en gunstiger tijdstip.

Het bestuur neemt haar verantwoordelijkheid door niet de gezondheid van haar leden in gevaar te brengen. Wij vinden de gezondheid van onze leden prioriteit no 1 hebben!

Als het weer mogelijk en verantwoord is gaan we deze activiteit zeker opnieuw plannen, wellicht ergens in het najaar. Wat in het vet zit verzuurt niet… zegt onze penningmeester.

Vooralsnog blijven de andere bijeenkomsten (1e trainingsavond op 3 augustus a.s. en de jaarvergadering op 14 september a.s.) gehandhaafd.

Rest ons eenieder die op vakantie gaat veel zon en rust te wensen. Doe voorzichtig, neem risico’s en blijf gezond.

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur.