16. sep, 2020

Rabo ClubSupport 2020

Beste leden, 

Mogelijk kunnen jullie onze vereniging financieel ondersteunen!

In deze Coronatijd, waar toch al veel verenigingen ’n financiële veer hebben moeten laten (ook de onze), bestaat de mogelijkheid om de kas van onze vereniging wat te spekken.

De Rabobobanken in Nederland starten de actie Rabo ClubSupport 2020.

Iedereen die lid is van de Rabobank Weerterland en Cranendonck kan stemmen op zijn favoriete vereniging.

Dus ben je lid van voornoemde Rabobank, breng dan je stem uit op onze vereniging.

Je kunt ook je familieleden, kennissen en vrienden die lid zijn van deze Rabobank warm maken en stimuleren om te stemmen op onze vereniging.

Ieder lid mag 5 stemmen uitbrengen, waarvan maximaal 2 op één (dus onze) vereniging en de overige 3 stemmen op 3 andere verenigingen.

Vanaf 5 oktober kan gestemd worden. 

Bij voorbaat dank voor jouw stemmen en voor de stemmen die je familie en vrienden op onze vereniging gaan uitbrengen.