23. apr, 2020

Persbericht KNVB 22 april 2020

Status betaald voetbalcompetities naar aanleiding van update maatregelen overheid

Vandaag was ook voor het betaald voetbal een belangrijke dag, waarop er via de overheid meer duidelijkheid kwam in de als gevolg van de corona-crisis ontstane actuele situatie.
Dat de vergunningplichtige evenementen tot 1 september verboden blijven, schept die duidelijkheid. Tot die tijd wordt er geen betaald voetbal gespeeld, ook niet zonder publiek. Naar aanleiding daarvan heeft het bestuur betaald voetbal, dat daar formeel over gaat, het voornemen de competitie 19/20 niet verder uit te spelen. Op basis van het besluit vandaag van de regering, treedt de KNVB in overleg met UEFA. Waarna het besluit wordt genomen. Vrijdag komen vervolgens de clubs en andere betrokkenen samen om de consequenties daarvan te bespreken.

We zijn verder tevreden dat het advies van KNVB en NOC/NSF is overgenomen om onder strikte voorwaarden topsportaccommodaties, de zogenoemde CTO’s en de trainingscomplexen van betaald voetbalorganisaties, weer beperkt open te stellen opdat de professionals weer kunnen gaan trainen. Daarnaast is het uiteraard ook een goed signaal dat onze jongste jeugd, eveneens onder voorwaarden, straks weer kan gaan trainen en spelen.

Het staat daarbij vast, ook in de gesprekken over de toekomst van ons betaald voetbal, zoals van begin af aan steeds gesteld, dat er onder de vlag van de KNVB uiteraard nooit gevoetbald wordt zolang RIVM en regering dat niet veilig achten.

Dat de KNVB tot op heden de onderbroken competities nog niet definitief heeft afgelast, is vooral omdat de bedrijfstak betaald voetbal in financieel zwaar weer is gekomen door de corona-crisis. Geprobeerd wordt om te voorkomen dat hierdoor clubs omvallen en banen uit het voetbal verdwijnen. Net als in andere delen van onze economie wordt gevochten om een bedrijfstak zo goed mogelijk te beschermen tegen de financiële gevolgen van de huidige crisis.

Dat er tot 1 september niet gevoetbald kan worden, brengt enorme uitdagingen met zich mee in organisatorisch, sportief en economisch opzicht. Samen met de overheid, clubs, belangenorganisaties en experts zijn we hierover frequent in gesprek met elkaar. Samen wordt er gekeken naar de mogelijke, volgende stappen voor het voetbal in de 1,5 meter-maatschappij. Samen overleggen we over hoe we het voetbal in de verdere toekomst kunnen organiseren en coronaproof kunnen maken.

Komende vrijdag zal met de direct betrokkenen gesproken worden over de verdere consequenties die het voorgenomen besluit om de competitie van 19/20 niet uit te spelen met zich meebrengen.

Samen gaan we verder, jong en oud, voetballers, scheidsrechters, trainers, iedereen betrokken bij het voetbal, om straks, wanneer het door RIVM en overheid weer veilig wordt geacht, onze ere- en eerste divisie weer de vertrouwde, stabiele plaats te geven in onze samenleving.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
KNVB Persvoorlichting
Chris van Nijnatten
Telefoon: 06-52470120
Email: persvoorlichting@knvb.nl