2. apr, 2020

Gevolgen cornavirus op de P/D-regeling

Met het oog op de op 31 maart door het kabinet aangekondigde maatregelen om verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan, heeft de KNVB na beraad besloten dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat. Dat geldt voor de mannen, vrouwen en jeugd, in de zaal en op het veld, op alle amateurniveaus en in heel Nederland. Door de nieuwe overheidsmaatregelen is het niet meer toegestaan om tot en met 28 april te voetballen. Een pijnlijk bericht voor voetballend Nederland en zeker ook voor jou als official.

In de berichtgeving is gemeld dat er voor dit seizoen geen eindstanden komen, en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten zijn. Het volgend seizoen start iedereen in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen. 

Wat betekent dit voor ons als (assistent-) scheidsrechter?

Op dit moment wordt er door de KNVB gewerkt aan een voorstel, hoe om te gaan met de huidige P/D-regeling voor (assistent-) scheidsrechters. Er wordt vanuit scheidsrechterszaken eerst een voorstel uitgewerkt m.b.t. de P/D regeling nu het seizoen vroeg ten einde is gekomen i.v.m. het corona virus. Zodra dit allemaal bekend is zal scheidsrechterszaken dit communiceren met de scheidsrechters. 

Om een goed beeld van de toekomstige situatie te hebben is het belangrijk dat scheidsrechterszaken verneemt wat jouw plannen voor volgend seizoen zijn. Wil je overstappen van dag of bijvoorbeeld van de jeugd naar de senioren, wil je stoppen als (assistent-) scheidsrechter? Geef dat dan zo spoedig mogelijk, maar graag uiterlijk voor 30 april, aan bij scheidsrechterszaken. Zij zullen, aldus toegezegd, zorgvuldige keuzes maken, in het belang van de ontwikkeling en het plezier van alle (assistent-)scheidsrechters. Hierbij zal ook de landelijke COVS betrokken worden, om tot een breed gedragen aanpak te komen.