17. sep, 2019

Het was een een mooi weekend

Het zit erop. De laatste activiteit in het kader van ons 75-jarig jubileum is achter de rug. We kunnen terugkijken op een goed georganiseerd, gezellig en vrijwel vlekkeloos verlopen weekend waarbij de weergoden ons goed gezind zijn geweest; dit onder het motto “Je krijgt wat je verdient”.

De sfeer zat er tijdens de reünie al goed in. Oude verhalen en foto’s van ons 60-jarig jubileum, waarvoor secretaris Wim Geelen had gezorgd (nog bedankt Wim!!!), deden kreten als “Doe böst der auch neet jonger op gewaore” en “Doe böst niks verangerdj, doe bös nog net zoë lieëlik as toen” slaken.

Een half uurtje voor de receptie betrad locoburgemeester en wethouder van o.a. sport van de gemeente Weert, mevrouw Geelen, onze prachtige feesttent. Ze had een drietal mooie verrassingen op zak. Onze leden Huub Gubbels en Henk Roelofsen ontvingen een Koninklijke Onderscheiding voor het vele werk dat ze voor onze, maar ook voor andere verenigingen hebben verricht en nog steeds verrichten. De derde verrassing was de toekenning van de Penning van Verdiensten van de gemeente Weert die onze voorzitter Jacques namens onze vereniging uit handen van mevrouw Geelen in ontvangst mocht nemen.

In de tussentijd verzamelden zich al de nodige mensen die privé of namens een bepaalde vereniging gelukwensen wilden komen aanbieden. Een drukke en enigszins chaotische receptie was het gevolg, maar werd uiteindelijk door de organisatie toch weer in goede banen geleid.

Aansluitend volgde een gezellige avond in een sfeervolle tent en duurde tot in de kleine uurtjes…..

Voor de zondag stond de heilige mis en de familiedag op het programma; dit onder het motto “Alles mag en niets moet”. Ons lid pastoor André Koumans had een mooie en toepasselijke viering voorbereid. De lezingen en de preek hadden betrekking op onze vereniging en waren dus zeer herkenbaar. Daarna was het tijd voor een kop koffie en een stuk vlaai.

Vele buiten in het zonnetje opgestelde spellen boden aan de kinderen en aan de geïnteresseerde (groot)ouders het nodige vertier. Op gezette tijden werd tussen alle bedrijven door voor de liefhebbers een quiz gespeeld. En om 17.00 uur reed de Fritesexpress voor waarbij iedereen kon genieten van een patat, al dan niet voorzien van een flinke klodder mayonaise, en de nodige snacks. Het einde van de jubileumactiviteiten was in zicht, maar niet nadat de regionale volkszanger Noël Fermont (ex BOS-cursist) de handen op elkaar en de benen op de vloer had gekregen. En alsof het allemaal niet genoeg was geweest zorgde niemand minder dan butereedner Ger Frenken voor de lachspieren, waarbij de voorzitter van het organisatiecomité Jan Fleuren het regelmatig moest ontgelden.

Daarna was het tijdstip aangebroken waarop de organisatie opgelucht adem kon halen en samen met een aantal “plakkers” het weekend onder het genot van de muzikale klanken van Wim Mulder en een goed glas bier kon afsluiten.

Tot slot wil de organisatie de vrijwilligers en de VUTters bedanken voor hun hulp bij het opbouwen, inrichten en afbreken van de feesttent. Dit alles onder het motto “vele handen maken licht werk”.

Tevens nogmaals een woord van dank aan de geweldige ploeg mensen van de CV Breuker Kamaraode uit Hoensbroek die ons het gehele weekend fantastisch geholpen hebben met serveren, oberen, toiletten kuisen, etc. etc.