20. feb, 2019

Gewijzigde trainingsdata

Beste Leden,

De navolgende trainingsdata zijn gewijzigd:

Op carnavalsdinsdag wordt niet getraind; de training is verschoven naar aswoensdag, 6 maart.
Na afloop kunnen we genieten van een (of meerdere) haring (en).

Op dinsdag 19 maart zal er niet worden getraind. We gaan namelijk op donderdag 21 maart samen met onze collega's uit en in Roermond trainen. Aanvang training: 20.00 uur.
Na afloop volgt een gezellig samenzijn, waarbij nog enige aandacht aan spelregels zal worden besteed.

Let op: de jaarvergadering vindt gewoon plaats op dinsdag 19 maart. Dus geen trainen maar wel de jaarvergadering.